המדריך מלווה את ההוראה בכיתה ומסייע למורה במערכי שיעור מוכנים המבוססים על חומר הלימוד, וכולל העשרות נוספות. המדריך מחולק ליחידות הוראה, לפי תוכנית הלימודים של משרד החינוך. כל יחידת הוראה כוללת מטרות, הצעות לפעילות חווייתית, הקניית ידע, המלצה לסרטונים נבחרים, והצעות לפעילויות נוספות ומסכמות. המדריך כולל טיפים בנוגע ללמידה מרחוק (למידה מקוונת), והמלצות לאמצעי עזר טכנולוגיים. בסוף המדריך מובאים נספחים (רשימת סרטונים מומלצים, רשימת הטקסטים בספר, ורשימה ביבליוגרפית

לשון בקלי קלות - מדריך למורה

49.00 ₪מחיר