לפניכם סרטון ההקדמה לספר ׳לשון בקלי קלות׳:

לרכישת הספרים:

© 2018 Orly Kayam - ד׳׳ר אורלי קיים