לפניכם סרטון בנושא ׳תפקידים רטוריים׳:

לרכישת הספרים:

© 2018 Orly Kayam - ד׳׳ר אורלי קיים