לפניכם סרטון בנושא ׳ניתוח משפטים מורכבים׳:

לרכישת הספרים:

© 2018 Orly Kayam - ד׳׳ר אורלי קיים