לפניכם סרטון בנושא ׳סיכום ותרגול מערכת הפועל׳:

לרכישת הספרים:

© 2018 Orly Kayam - ד׳׳ר אורלי קיים