Justice
lecture.jpeg
לשון משפטית נכונה

מי אמר שהשפה המשפטית חייבת להיות מסורבלת ובלתי מובנת? ואיך להימנע משגיאות מביכות בעברית שנפוצות אצל עורכי דין ומשפטנים רבים?

בקורס נלמד:

• להחליף ביטויים מיושנים או לא רלוונטים מארמית או עברית מקראית

• להמנע מטעויות נפוצות בפסקי דין וניסוח של חוזים

• לתמצת/לערוך מלל על מנת שיהיה מובן אך גם יכסה את הדרוש לנו       

   משפטית

• לעשות שימוש נכון במילות קישור ותנאי שקל להתבלבל בהן

• להמנע מפעלים מבלבלים בחוזים

• הפיכת שמות פעולה לפעלים ופעלים סבילים לפעילים

• ועוד...

הסדנה מלווה בדוגמאות, תרגולים עם הקהל, סרטונים ועוד...

 לפרטים נוספים צרו קשר:

תודה! הודעתך נשלחה בהצלחה